ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp. 150.000,00
1 سال
Rp. 150.000,00
1 سال
Rp. 170.000,00
1 سال
.net
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 275.000,00
1 سال
.org
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 275.000,00
1 سال
.co
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.info
Rp. 190.000,00
1 سال
Rp. 190.000,00
1 سال
Rp. 190.000,00
1 سال
.us
Rp. 125.000,00
1 سال
Rp. 125.000,00
1 سال
Rp. 125.000,00
1 سال
.biz
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
.mobi
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
.tv
Rp. 550.000,00
1 سال
Rp. 550.000,00
1 سال
Rp. 550.000,00
1 سال
.asia
Rp. 275.000,00
1 سال
Rp. 275.000,00
1 سال
Rp. 275.000,00
1 سال
.ws
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
.in
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
.me
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
.name
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
.holiday
Rp. 850.000,00
1 سال
Rp. 850.000,00
1 سال
Rp. 850.000,00
1 سال
.fm
Rp. 1.350.000,00
1 سال
Rp. 1.350.000,00
1 سال
Rp. 1.350.000,00
1 سال
.id
Rp. 280.000,00
1 سال
Rp. 280.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
.co.id
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
.web.id
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 75.000,00
1 سال
.ac.id
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 75.000,00
1 سال
.net.id
Rp. 149.000,00
1 سال
Rp. 149.000,00
1 سال
Rp. 149.000,00
1 سال
.sch.id
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 75.000,00
1 سال
.or.id
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 75.000,00
1 سال
.go.id
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
Rp. 119.000,00
1 سال
.my.id
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 75.000,00
1 سال
.biz.id
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 75.000,00
1 سال
.ponpes.id
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 60.000,00
1 سال
Rp. 75.000,00
1 سال
.academy
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.apartments
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
.blog
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
.cafe
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.clothing
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.club
Rp. 300.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
.coffee
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.community
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.company
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
.cool
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.farm
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.florist
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.gallery
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
.gift
N/A
Rp. 0,00
2 سال
Rp. 0,00
2 سال
.guide
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.jewelry
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
.media
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.news
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
.pub
Rp. 550.000,00
1 سال
Rp. 550.000,00
1 سال
Rp. 550.000,00
1 سال
.school
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.store
Rp. 800.000,00
1 سال
Rp. 800.000,00
1 سال
Rp. 800.000,00
1 سال
.top
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
.tours
Rp. 800.000,00
1 سال
Rp. 800.000,00
1 سال
Rp. 800.000,00
1 سال
.vacations
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.villas
Rp. 800.000,00
1 سال
Rp. 800.000,00
1 سال
Rp. 800.000,00
1 سال
.website
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
.xyz
Rp. 200.000,00
1 سال
Rp. 200.000,00
1 سال
Rp. 200.000,00
1 سال
.link
Rp. 200.000,00
1 سال
Rp. 200.000,00
1 سال
Rp. 170.000,00
1 سال
.network
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
Rp. 350.000,00
1 سال
.email
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
.live
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
.site
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
.co.in
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
.one
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains