פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

All issues about your web hosting performance

 Sales Marketing

All pre-sales inquiry about domain name and web hosting

 Billing

Issues about Account and Billing of all products in BOC